Event och mässor
Jag älskar att närvara på mässor, träffa människor och engagera mig i nya möten. Jag bidrar med att öka förståelsen kring specifika näringsämnen, hälsotillstånd, sjukdomar, produkter och metoder inom hälsa genom dialog med personer jag möter.
Oavsett ert behov sammanställer jag vetenskaplig information för att möta era förväntningar och utöka kunskapen om just det ni efterfrågar. 
Online - Webinar
Jag skapar och sammanställer material inom det område ni behöver, både enskilda digitala event eller serier. Mitt syfte är att få er specifika målgrupp att förstå och tillgodogöra sig kunskapen som levereras. Målet kan vara att öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen kring inom ett specifikt område som kan vara till hjälp för era kunder och klienter. 
Innehållet förpackar jag visuellt tilltalande i enlighet med er grafiska profil för att på ett tilltalande sätt upprätthålla intresset under utbildningens gång. Kom i kontakt med mig här
Nyfiken, empatisk och driven
Jag delar med mig av den kunskap och erfarenhet jag har inom hälsa och nutrition till andra som kan tänkas hjälpas av den. 
Jag arbetar från hjärtat med goda intentioner. Min nyfikenhet driver dialog och jag beundras av andras människors historier, erfarenheter och kunskaper. 
Mina intressen och kunskapsområden innefattar:
nutrition, molekylär nutrition, folkhälsa, livsstilssjukdomar som fetma, insulinresistens, diabetes, hjärt- & kärlsjukdom, demens och Alzheimer's epigenetik, åldrande, longevity, mindset, visualisering, tankekraft, fysisk aktivitet, träning och rörelse bland annat. 
 Tidigare arbetslivserfarenhet:
Inom retail, försäljning, event och demo, planering och uppföljning av marknadsaktiviteter, skapa och upprätthålla kontakt med leverantörer och samarbetspartners. 
Utgår från:
Utgår från Stockholm men åtar uppdrag inom hela Sverige.Back to Top